Što je dokaz o geometriji?

Napisao Mark Ryan

Dokaz geometrije - kao i svaki matematički dokaz - argument je koji započinje poznatim činjenicama, odatle se nastavlja nizom logičkih zaključaka i završava stvarima koje pokušavate dokazati.

Geometrijski dokazi slijede niz posrednih zaključaka koji vode do konačnog zaključka: počevši od nekih danih činjenica, recimo A i B, nastavljate, dakle, C; onda dakle, D; onda dakle, E; i tako dalje dok ne dođete do svog konačnog zaključka.image0.jpg

Evo vrlo jednostavnog primjera korištenja segmenata linija na gornjoj slici.

image1.png

I naravno, bili biste u pravu. Ali tako se ne igra dokazna igra. Morate navesti svaki mali korak u svom razmišljanju kako vaš argument ne bi imao praznina. Evo cijelog lanca logičkih odbitaka:

image2.png