Kako zamijeniti četverosmjerni prekidač za svjetlo

Ako prekidač svjetla ne funkcionira, trebali biste ga zamijeniti. Ako prekidač na svom tijelu nema utisnute riječi Uključeno i Isključeno, a to je središnji prekidač od tri prekidača koji kontroliraju jedno svjetlo ili posudu, to je četverosmjerna sklopka. Da biste zamijenili četverosmjernu sklopku, slijedite ove korake:

image0.jpg

 1. Isključite prekidač na ploči sklopa ili kutiji osigurača. 2. Odvijte i uklonite preklopnu ploču; zatim upotrijebite ispitivač napona kako biste bili sigurni da je strujni krug prekinut.

 3. Odvijte prekidač sa električne kutije i izvucite ga s još uvijek pričvršćenim žicama.

  Ova sklopka ima najmanje četiri vijčana terminala. Može imati i peti, uzemljeni terminal (zeleni).

 4. Označite mjesto četiri žice trakom kako biste ih mogli zamijeniti na novom prekidaču; zatim uklonite žice s prekidača.

  Ili možete prenijeti po jednu žicu sa starog prekidača na novi prekidač.

 5. Pričvrstite žice na odgovarajuće priključke novog prekidača.

  Ako postojeći prekidač ima zelenu žicu za uzemljenje, pričvrstite ga na zeleni priključak na novom prekidaču ili na električnu kutiju.

 6. Gurnite novi, žičani prekidač natrag u električnu kutiju i zavrnite ga na mjestu.

 7. Uvrnite ploču prekidača i uključite napajanje.