Kako prilagoditi alatnu traku Internet Explorera

Alatne trake koje nude uobičajene naredbe u programu Internet Explorer možete prilagoditi tako da naredbe koje najčešće koristite budu uklonjene, a one za koje nemate koristi.

1Otvorite IE s radne površine i provjerite je li prikazana naredbena traka.

Ako se naredbena traka ne prikazuje, kliknite desnom tipkom miša na području alatne trake i na popisu koji će se pojaviti odaberite Upravljačka traka.

dvaKliknite gumb Alati s desne strane naredbene trake, odaberite Alatne trake, a zatim odaberite Prilagodi.

Pojavljuje se dijaloški okvir Prilagodi alatnu traku.

3Kliknite alat s lijeve strane, a zatim pritisnite gumb Dodaj da biste ga dodali na alatnu traku.

Da biste uklonili alat s alatne trake, kliknite alat s desne strane, a zatim kliknite gumb Ukloni.4Kada završite, kliknite Zatvori da biste spremili nove postavke alatne trake.

Pojavljuju se novi alati. Kliknite gumb dvostruke strelice s desne strane alatne trake da biste prikazali alate za koje IE ne može stati na ekran.

Pomoću gumba Premjesti gore i pomakni dolje u dijaloškom okviru Prilagodi alatnu traku možete preurediti redoslijed prikazivanja alata na alatnoj traci. Da biste resetirali alatnu traku na zadane vrijednosti, kliknite gumb Poništi u tom istom dijaloškom okviru.

Ako želite dodati malo razmaka između alata na alatnoj traci kako bi ih bilo lakše vidjeti, kliknite stavku Separator na popisu Dostupni gumbi na alatnoj traci i dodajte je prije ili nakon gumba alata.