Kako izračunati sinus kuta

Napisali Yang Kuang, Elleyne Kase

Budući da trošite tonu vremena u predračunu radeći s trigonometrijskim funkcijama, morate razumjeti omjere. Jedan važan omjer u pravokutnim trokutima je sinus. The sinus kuta definira se kao omjer suprotne katete prema hipotenuzi. U simbolima pišete

image0.pngEvo kako omjer izgleda:

image1.png

Da biste pronašli sinus kuta, morate znati duljine suprotne stranice i hipotenuze. Uvijek će vam biti date duljine dviju stranica, ali ako dvije stranice nisu one koje trebate pronaći određeni omjer, pomoću Pitagorinog teorema možete pronaći onu koja nedostaje. Na primjer, da biste pronašli sinus kuta F (sin F) na slici, slijedite ove korake:

image2.jpg

 1. Prepoznajte hipotenuzu.

  Gdje je pravi kut? To je

  biotene nuspojave za ispiranje usta

  image3.png

  tako strana r, preko puta nje je hipotenuza. Možete ga označiti kao Hyp.

 2. Pronađite suprotnu stranu.

  Pogledajte dotični kut, koji je

  možete li uzeti gabapentin s ibuprofenom

  image4.png

  ovdje. Koja mu je strana preko puta? Strana f je suprotna noga. Možete ga označiti Opp.

 3. Označite susjednu stranu.

  Jedina strana koja je lijeva, strana do, mora biti susjedna noga. Možete ga označiti Adj.

 4. Pronađite dvije strane koje koristite u omjeru triga.

  Jer nalazite sinus od

  montelukast sod 10 mg

  image5.png

  trebate suprotnu stranu i hipotenuzu. Za ovaj trokut, (krak)dva+ (noga)dva= (hipotenuza)dvapostaje f dva+ do dva= r dva. Priključite ono što znate da biste dobili f dva+ 7dva= 14dva. Kada ovo riješite za f, dobivate

  image6.png

 5. Pronađi sinus.

  Pomoću podataka iz 4. koraka to možete pronaći

  image7.png

  koji se svodi na

  image8.png