Kako izračunati geometrijske vjerojatnosti

Napisao Alan Anderson

cijene oksikontina bez osiguranja

Geometrijska raspodjela temelji se na binomskom procesu (niz neovisnih pokusa s dva moguća ishoda). Pomoću geometrijske raspodjele određujete vjerojatnost da će se izvršiti određeni broj pokusa prije nego što se dogodi prvi uspjeh. Alternativno, pomoću geometrijske raspodjele možete izračunati vjerojatnost da će se dogoditi određeni broj kvarova prije nego što se dogodi prvi uspjeh.

Da biste izračunali vjerojatnost da se izvede određeni broj pokusa dok se ne dogodi prvi uspjeh, upotrijebite sljedeću formulu:Str ( x = x ) = (1 - str ) x - 1 str za x = 1, 2, 3 ,. . .

Ovdje, x može biti bilo koji cijeli broj ( cijeli broj ); ne postoji maksimalna vrijednost za x .

x je geometrijska slučajna varijabla, x je broj ispitivanja potrebnih do prvog uspjeha, i str je vjerojatnost uspjeha u jednom ispitivanju.

Na primjer, pretpostavimo da želite bacati novčić dok se ne pojave prve glave. Vjerojatnost da su potrebna prva četiri preokreta da bi se pojavile prve glave (tj. Tri repa koja slijedi jedna glava) je Str ( x = x ) = (1 - str ) x -1 str . U ovom primjeru, x = 4 i str = 0,5:

Str ( x = 4) = (1 - 0,5)3(0,5) = (0,125) (0,5) = 0,0625

Za izračunavanje vjerojatnosti da se zadani broj kvarova dogodi prije prvog uspjeha, formula je

najbolje vrijeme za uzimanje abilify

Str ( x = x ) = (1 - str ) x str

x sada predstavlja broj kvarova koji se dogode prije prvog uspjeha. U Dodatku, x može pretpostaviti vrijednosti 0, 1, 2,. . . umjesto 1, 2, 3,. . .

Na primjer, pretpostavimo da bacate novčić dok se ne pojave prve glave. Vjerojatnost da će postojati tri repa prije nego što se pojave prve glave je Str ( x = x ) = (1 - str ) x str . U ovom primjeru, x = 3 i str = 0,5:

Str ( x = 3) = (1 - 0,5)3(0,5) = (0,5)3(0,5) = (0,125) (0,5) = 0,0625

Obje se situacije odnose na dobivanje tri repa iza kojih slijede glave, pa obje formule daju isti rezultat.