Kako dodati lokacije u izbornik za slanje u sustavu Windows 7

Ako ste kopirali ili premjestili datoteke, nesumnjivo ste otkrili izbornik Send To kada desnom tipkom miša kliknete datoteku. Za sustav Windows 7 Microsoft je uključio niz skrivenih prečaca kojima možete pristupiti kada proširite izbornik Pošalji na.

  1. Da biste pristupili izborniku Send To, desnom tipkom miša kliknite datoteku ili prečac.

    image0.jpg    Vidjet ćete zadane opcije Pošalji na.

  2. Kliknite bilo koje prazno područje dalje od dotične datoteke, a zatim se vratite i pritisnite desnu tipku miša držeći pritisnutu tipku Shift.

    image1.jpg

    Vidjet ćete sve vrste dodatnih mogućnosti!

Ako ne želite držati pritisnutu tipku Shift, bilo koji od ovih prečaca (ili bilo koji drugi prečac po tom pitanju) možete dodati na zadani izbornik Send To dodavanjem prečaca naSendTomapa u programu Windows Explorer.

Samo tipkajteljuska: sendtou traku lokacije na bilo kojem prozoru Windows Explorera da biste otvoriliSendTomapu. Pritisnite i povucite bilo koji prečac do ove mape i stavka će se pojaviti na zadanom izborniku prečaca Pošalji u.