Kako pristupiti više mrežama s Windows računala

Napisao Dan Gookin

Windows sadrži naredbu Bridge Connections koja vam omogućuje pristup dvije odvojene mreže na jednom računalu. Na primjer, ako imate prijenosno računalo s ožičenom i bežičnom vezom i koristite oba, možete premostiti te veze tako da vaš prijenosnik može pristupiti računalima na obje mreže.

je li meloksikam isti kao ibuprofen?

Da, ovakva bi situacija mogla biti rijetka. Ali Windows vam to omogućuje.Da biste premostili veze, slijedite ove korake:

  1. Otvorite prozor Network Connections.

  2. Odaberite mrežne veze za premošćivanje.

    Da biste istovremeno odabrali više veza, pritisnite i držite tipku Ctrl dok klikate svaku od njih.

  3. Desnom tipkom miša kliknite odabrane ikone i odaberite naredbu Bridge Connections.

  4. U sustavu Windows Vista kliknite gumb Nastavi ili upišite administratorsku lozinku ako se od vas zatraži da to učinite.

  5. Odbacite dijaloški okvir za potvrdu ako se pojavi.

Postoji nekoliko puta kada ovaj trik ne uspije. Windows, na primjer, ne premošćuje vezu između lokalne mreže i Interneta, što bi predstavljalo sigurnosni rizik. Premošćivanje ne funkcionira ni kada koristite dijeljenje internetske veze, što je način dijeljenja internetske veze računala izravno s drugim računalom spajanjem dva računala Ethernet kabelom.

Da biste prekinuli mrežni most, otvorite prozor Network Connections, desnom tipkom miša kliknite most i odaberite Delete iz izbornika prečaca.