Privilegije frekvencije opće klase u radio Ham

Napisao H. Ward Silver

Dio Ham radio za lutke varalica

Uskoro, ako to već niste učinili, razmišljat ćete o nadogradnji. Imaš puno više frekvencija za upotrebu na visokofrekventnim (HF) opsezima, kao što je prikazano u sljedećoj tablici. Potpuni grafikon privilegija frekvencije i načina rada u SAD-u za sve klase licenci dostupan je na Američka radio relejna liga (ARRL) .B i Frekvencije (u MHz) Način rada
160, 60, 30 metara Sve amaterske privilegije
80 metara 3.525–3.600 CW, RTTY, podaci
3.800–4.000 CW, telefon, slika
40 metara 7.025–7.125 CW, RTTY, podaci
7.175–7.300 CW, telefon, slika
20 metara 14.025–14.150 CW, RTTY, podaci
14.225–14.350 CW, telefon, slika
15 metara 21.025–21.200 CW, RTTY, podaci
21.275–21.450 CW, telefon, slika
17, 12, 10 metara Sve amaterske privilegije
Iznad 50 MHz Sve amaterske privilegije

CW = Morseova azbuka; RTTY = radioteletipski tip.