Faktoring binoma

Ako se binomni izraz uopće može faktorizirati, mora se faktorizirati na jedan od četiri načina. Da biste odlučili na koji ćete način koristiti, prvo pogledate znak zbrajanja ili oduzimanja koji uvijek razdvaja dva pojma unutar binoma. Zatim pogledate dva pojma. Jesu li to kvadrati? Jesu li to kocke? Nisu li uopće ništa posebno?

Lijepa stvar u vezi s dva pojma u izrazu je što imate samo četiri načina provjere:

  • Pronalaženje najvećeg zajedničkog čimbenika (GCF)  • Računajući na razliku dva savršena kvadrata

  • Faktorizirajući razliku dviju savršenih kockica

  • Faktorirajući zbroj dviju savršenih kocki

Kada imate problema s faktoringom s dva pojma, možete pregledati popis da biste vidjeli koji način funkcionira. Ponekad se ta dva pojma mogu uzeti u obzir na više načina, poput pronalaska GCF-a i razlika dva kvadrata.

Nakon što prođete kroz jednu metodu faktoringa, provjerite unutar zagrada da li se može izvršiti drugi faktoring. Ako ste označili svaku stavku na popisu načina na koji trebate računati i nijedan ne funkcionira, tada znate da je izraz ne može uzeti u obzir dalje. Možete prestati tražiti i reći da ste gotovi.