Domena i raspon sinusnih i kosinusnih funkcija

Napisala Mary Jane Sterling

Funkcije sinusa i kosinusa jedinstvene su u svijetu trig funkcija, jer njihovi omjeri uvijek imaju vrijednost. Bez obzira koji kut unijeli, dobit ćete rezultirajući izlaz. Vrijednost koju dobijete može biti 0, ali i to je broj. U odnosu na koordinatnu ravninu, sinus je Y / r , a kosinus je x / r .

Polumjer, r , uvijek je neki pozitivan broj (zbog čega ove funkcije uvijek imaju vrijednost, jer ne traže od vas da podijelite s 0), i r je uvijek broj veći od (ili jednak) apsolutne vrijednosti x ili Y .Domene sinusa i kosinusa

Domene sinusa i kosinusa su beskonačne. U trig govoru kažete otprilike ovako: Ako theta predstavlja sve kutove u domeni dviju funkcija

image0.png

što znači da theta može biti bilo koji kut u stupnjevima ili radijanima - bilo koji stvarni broj.

Rasponi sinusa i kosinusa

Izlazne vrijednosti za sinus i kosinus uvijek su između (i uključujući) –1 i 1. U trig govoru to ide otprilike ovako: Ako

image1.png

ružičasta npr. 12 pilula

predstavljaju izlazne vrijednosti funkcija

image2.png

Omjeri Y / r i x / r nikada neće biti neispravni razlomci - brojnik nikada ne može biti veći od nazivnika - jer vrijednost r , polumjer, uvijek je najveći broj. U najboljem slučaju, ako kut theta ima završnu stranicu na osi (što znači da je jedna od stranica jednaka r ), tada je vrijednost tih omjera 1 ili –1.